نتایج جستجو برای «پرسشنامه»

تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجو

دانلود تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجویان دانشگاه، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، به همراه پرسشنامه مربوطه. چکيده: کاربرد رسانه هاي چند گانه اي چون اينترنت و جذابيت هاي اين رسانه هاي جهاني، نشانگر اهميت و جايگاه ويژه...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آزمون های روانی به همراه پرسشنامه ها

دانلود تحقیق آزمون های روانی همراه با پرسشنامه های مربوطه، در قالب فایل word . شامل مباحث: آزمون بالینی چند محوری میلون ، پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 ، گروه سنجی، پرسشنامه سازگاری بل ، BAI ، پرسشنامه فراشناختی MCQ30 ، پرسشنامه سلامت عمومی ، GHQ ...

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بازخوردِ خوردن (گارنر و گارفینکل)

دانلود پرسشنامه استاندارد بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل)، در قالب فایل word و در حجم 3 صفحه. این پرسشنامه دارای 20 سوال و شامل 3 مولفه رژيم لاغري، پرخوري و اشتغال ذهني با غذا و مهار دهاني می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و ضريب آلفاي كرونباخ آن 94% گزارش شده ..

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد باورهاي معرفت شناختي (شومر)

دانلود پرسشنامه استاندارد باورهاي معرفت شناختي (شومر)، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه. این پرسشنامه دارای 63 سوال و شامل 5 مولفه ساده بودن دانش، قطعيت دانش، منبع دانش، توانايي ذاتي در يادگيري و يادگيري سريع می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری AQ (باس و پری)

دانلود پرسشنامه استاندارد پرخاشگری AQ (باس و پری)، در قالب فایل word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه دارای 29 سوال و شامل 4 مولفه خشم، پرخاشگری بدنی و کلامی، رنجیدگی، بدگمانی می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن...

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه، به همراه روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه و منابع مربوطه. این پرسشنامه شامل 69 سئوال است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد ...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو ایمنی در سازمان، در قالب فایل Word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه دارای 37 سوال و شامل 8 مولفه: تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی، دانش کارگران و اطاعت از قوانین ایمنی، نگرش کارگران نسبت به مسایل ایمنی، مشارکت کارگران ...

قیمت : 6,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به حجاب

دانلود پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به حجاب و مولفه های مختلف تاثیرگزار بر آن، در قالب فایل word و در حجم 4 صفحه. مولفه مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از: تبليغات رسانه ها، شناخت افراد از دين اسلام، خصوصیات اطرافيان، مسائل روحی و عاطفی، نقش خانواده، نقش پوشش ...

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سنجش دلبستگی به خدا

دانلود پرسشنامه سنجش دلبستگی به خدا، بر اساس پرسشنامه بک و مک دونالد، 2004، در قالب فایل word و در حجم 3 صفحه. این پرسشنامه حاوی 24 سئوال و چهار مولفه توجه به خدا، اعتماد در مقابل عدم اعتماد، توکل، ارتباط با خدا می باشد. پایایی و روایی این پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سبك زندگي مؤثر بر وزن (کلارک)

دانلود پرسشنامه استاندارد سبك زندگي مؤثر بر وزن (کلارک)، در قالب فایل Word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه دارای 20 پرسش و شامل5 بعد هيجانهاي منفي، در دسترس بودن، فشار اجتماعي، ناراحتي جسماني، فعاليت هاي مثبت می باشد که بر اساس مدل کلارک و همکاران ...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سنجش توانایی فراشناخت مدیران

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش توانایی فراشناخت مدیران، در قالب فایل word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه بر اساس مدل پرسشنامه اسکراو و دنیسون طراحی شده و شامل 52 پرسش است که 2 بعد تنظیم شناختی و دانش شناختی را اندازه گیری می کند.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری (والتون)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، در قالب فایل word و بر اساس 8 مؤلفه مدل والتون شامل 26 سوال در ابعاد (جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان ...

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی