نتایج جستجو برای «پرسشنامه»

ده لاتين رفتار سازماني با پرسشنامه استاندارد

مجموعه 10 تحقیق انگلیسی با موضوع رفتار سازمانی همراه با پرسشنامه استاندارد

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، شامل 95 پرسش به همراه ابعاد مورد سنجش، مدل مفهومی، اعتباریابی، روش تحلیل پرسشنامه و تفسیر نتایج.

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پرسشنامه زیست محیطی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی

دانلود نمونه پرسشنامه ی زیست محیطی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی. طبق صفحه بندی از 1 تا 4 آورده شده اند.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان

دانلود تحقیق بررسی رابطه هیجان خواهی با پرخاشگری و معدل در دانش آموزان دبیرستان، در قالب فایل word و در حجم 50 صفحه. در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. ابزار مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن ، پرسش نامه پرخاشگری AGQ.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجو

دانلود تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجویان دانشگاه، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، به همراه پرسشنامه مربوطه. چکيده: کاربرد رسانه هاي چند گانه اي چون اينترنت و جذابيت هاي اين رسانه هاي جهاني، نشانگر اهميت و جايگاه ويژه...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آزمون های روانی به همراه پرسشنامه ها

دانلود تحقیق آزمون های روانی همراه با پرسشنامه های مربوطه، در قالب فایل word . شامل مباحث: آزمون بالینی چند محوری میلون ، پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 ، گروه سنجی، پرسشنامه سازگاری بل ، BAI ، پرسشنامه فراشناختی MCQ30 ، پرسشنامه سلامت عمومی ، GHQ ...

قیمت : 7,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بازخوردِ خوردن (گارنر و گارفینکل)

دانلود پرسشنامه استاندارد بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل)، در قالب فایل word و در حجم 3 صفحه. این پرسشنامه دارای 20 سوال و شامل 3 مولفه رژيم لاغري، پرخوري و اشتغال ذهني با غذا و مهار دهاني می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و ضريب آلفاي كرونباخ آن 94% گزارش شده ..

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد باورهاي معرفت شناختي (شومر)

دانلود پرسشنامه استاندارد باورهاي معرفت شناختي (شومر)، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه. این پرسشنامه دارای 63 سوال و شامل 5 مولفه ساده بودن دانش، قطعيت دانش، منبع دانش، توانايي ذاتي در يادگيري و يادگيري سريع می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری AQ (باس و پری)

دانلود پرسشنامه استاندارد پرخاشگری AQ (باس و پری)، در قالب فایل word و در حجم 4 صفحه. این پرسشنامه دارای 29 سوال و شامل 4 مولفه خشم، پرخاشگری بدنی و کلامی، رنجیدگی، بدگمانی می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی آن...

قیمت : 4,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)

دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (MBSRQ)، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه، به همراه روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه و منابع مربوطه. این پرسشنامه شامل 69 سئوال است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد ...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی