نتایج جستجو برای «پرسشنامه استاندارد»

پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی (JDI)

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش رضایت شغلی (JDI)، در قالب فایل word و در حجم 5 صفحه، شامل 72 گویه، همراه با نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج. این فایل مبتنی بر 5 بعد کار، سرپرست، همکار، پرداخت و ارتقا می باشد. این فایل به همراه نحوه تکمیل و تفسیر امتیازات ارائه می گردد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي، در قالب فایل word، شامل 20 پرسش. پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي با تاكيد بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي كه توسط فيرزو جاه طراحي شده بود به عنوان منبعي براي بومي سازي و تغيير آن متناسب با ...

قیمت : 4,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش و ارزیابی مشاوران

دانلود پرسشنامه سنجش و ارزیابی مشاوران، در قالب فایل word، شامل 22 پرسش. هدف این پرسشنامه، ارزیابی نگرش دانش آموزان و معلمان نسبت به نقش مشاوران تحصیلی در مدارس است. این پرسشنامه سه مولفه تحصیلی، شغلی و روانی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران)

دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران، در قالب فایل word، شامل دو نسخه 16 آیتمی و 8 آیتمی، به همراه روایی و پایایی، راهنمای امتیازدهی و تفسیر پرسشنامه و همچنین نسخه اصلی تحقیق آیزنبرگر و همکاران (1986).

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد معناي زندگی (MLQ)

پرسشنامه استاندارد معنای زندگی (MLQ) تالیف استگر، فريزر، اويشي و كالر (۲۰۰۶) ، در قالب فایل word ، به همراه روایی و پایایی، راهنمای امتیازدهی و تفسیر پرسشنامه و منبع مورد استفاده. مقياس معني زندگي شامل دو زير مقياس است كه وجود معنا در زندگي و نيز جستجو براي يافتن معنا ...

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی (الونن و همکاران)

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی تالیف الونن و همکاران، در قالب فایل word، شامل 49 پرسش، همراه با مبانی نظری تحقیق، نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی. مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از اعتماد جانبی، اعتماد عمودی و اعتماد نهادی.

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه چابکی سازمانی

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی، در قالب فایل word، شامل 29 پرسش و 4 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مربوطه. این پرسشمامه محقق ساخته بوده و مولفه های مورد ارزیابی در آن عبارتند از سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری.

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان (بلوغ شغلی یا حرفه ای)

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان (بلوغ شغلی یا حرفه ای)، در قالب فایل word، شامل 20 سوال، به همراه روش نمره گذاری، تحلیل پرسشنامه، روایی و پایایی، و منبع مورد استفاده. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 گزینه ای می باشد ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان

پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان، تالیف ایزدی یزدان آبادی (1385)، در قالب فایل word، شامل 4 مولفه و 60 پرسش، همراه با راهنمای تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی و نام منبع مربوطه. مولفه های مورد ارزیابی در این پرسشنامه عبارتند از بلوغ روانی، بلوغ ذهنی، بلوغ اجتماعی و بلوغ کاری.

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آگاهی از برند

دانلود پرسشنامه سنجش آگاهی از یک برند، در قالب فایل word، همراه با نحوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه و عنوان منبع انگلیسی مربوطه. این نمونه در مورد آگاهی از برند بانک ساخته شده است و در صورتی که قصد استفاده در زمینه محصول دیگری را دارید باید نام آن محصول جایگزین گردد ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش معنوی، تالیف بدیع و همکاران (1389)، در قالب فایل word، شامل 42 پرسش و 4 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. مولفه های مورد ارزیابی عبارتند از: تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات ...

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر (گراهام اسپانیر)

پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر، تالیف گراهام اسپانیر (1976)، در قالب فایل word، شامل 32 پرسش و 4 مولفه، همراه با راهنمای نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. چهار بعد مورد سنجش در این پرسشنامه: رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری، ابراز محبت.

قیمت : 4,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی