نتایج جستجو برای «پرسشنامه کارآفرینی»

پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، شامل 95 پرسش به همراه ابعاد مورد سنجش، مدل مفهومی، اعتباریابی، روش تحلیل پرسشنامه و تفسیر نتایج.

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد شناسایی کارآفرینان

دانلود پرسشنامه استاندارد شناسایی کارآفرینان، در قالب فایل word، شامل 95 گویه، به همراه روایی و پایایی، اعتبارسازی و رواسازی پرسشنامه برای داخل کشور، روش امتیازدهی، روش تفسیر نتایج. این پرسشنامه بومي شده است و هدف آن اندازه گيري ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينان می باشد.

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی از منظر نهج البلاغه (مَکمَن)

دانلود پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی از منظر نهج البلاغه (مَکمَن)، در قالب pdf و در 6 صفحه شامل 20 سئوال برگرفته از 41 آموزه کتاب ارزشمند نهج البلاغه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و منبع مورد استفاده. شخصی که قصد دارد اقدام کارآفرینانه انجام دهد و ...

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل