نتایج جستجو برای «کانون کنترل»

پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، شامل 95 پرسش به همراه ابعاد مورد سنجش، مدل مفهومی، اعتباریابی، روش تحلیل پرسشنامه و تفسیر نتایج.

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل